PRIHLÁSENIE
Mail:
Heslo:
    
Založiť nový stavebný fotodenník
Zabudol som svoje heslo
  Stavebný fotodenník | Užívatelia | Stavebný denník
stavebny fotodennik - fotodokumentacia stavieb
stavebny dennik - tlacivo

Naposledy diskutované
Milan: Obmurovanie geberitu
Fred: Montáž vane
Fred: Štrkovým kameň po...
martinz: Montáž vane
robert: Štrkovým kameň po...
robert: Štrkovým kameň po...
Fred: Obklad kúpelne
Stano: Obklad kúpelne
Fred: Hydroizolácia domu ...
Fred: Montáž drevených ...

Zaregistrujte sa
Staviate, prerábate?
Zaregistrujte sa a vytvorte si
vlastný stavebný fotodenník.
Registrácia je bezplatná.

STAVEBNÝ DENNÍK

Stavebný denník je dôležitý dokument stavby, jeho význam, práva, povinnosti sú bližšie zadefinované v stavebnom zákone (viď nižšie § 46d). Zapisujeme doňho všetky udalosti na stavbe, práce, dodávku materiálu, kontroly, všetky dôležité udalosti. Každý zápis musí byť podpísaný príslušným zapisovateľom. Zápisy sa vyhotovujú v troch kópiách je potrebné mať založený tvrdý papier, aby sa písmo neodtláčalo ďalej. Kópie sa potom odkladajú do archívu a môžu slúžiť ako dôkazový materiál. Tlačivo stavebného denníka kúpite v každom papiernictve. Všetky strany v ňom sú očíslované, preto by nemala chýbať žiadna.


citácia zo Stavebného zákona:

§ 46d Stavebný denník

(1) Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

(2) Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

(3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby:

a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,
b) geodet a kartograf stavby,
c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,
e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,
f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,
g) osoba vykonávajúca štátny dozor.
h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.© 2011 www.stavebny-dennik.sk, kontakt administrátor: kontakt - mail - stavebny fotodennik - fotodokumentacia stavieb